Guide: Sådan laver du en kriseplan for din virksomhed

En kriseplan er en vigtig del af enhver virksomheds beredskabsstrategi. Det er en detaljeret plan, der beskriver, hvordan virksomheden skal håndtere forskellige krisesituationer. En effektiv kriseplan kan minimere skader, beskytte medarbejdere og interessenter og sikre, at virksomheden kan komme sig hurtigt efter en krise. Denne guide vil give dig en trinvis proces til at udarbejde og implementere en kriseplan for din virksomhed.

Vigtigste pointer

 • En kriseplan er afgørende for enhver virksomhed for at håndtere krisesituationer effektivt.
 • En kriseplan skal indeholde en detaljeret beskrivelse af procedurer og ansvar i tilfælde af en krise.
 • Det er vigtigt at opdatere og teste kriseplanen regelmæssigt for at sikre dens effektivitet.
 • Klar og ærlig kommunikation er afgørende under en krise for at opretholde tillid og troværdighed.
 • Kriseplaner skal tilpasses forskellige typer af krisesituationer, herunder brande, naturkatastrofer, cyberangreb, arbejdsulykker og pandemier.

Hvad er en kriseplan?

Hvorfor er det vigtigt at have en kriseplan?

En kriseplan er afgørende for enhver virksomhed, da den giver en struktureret tilgang til håndtering af uforudsete situationer. Her er nogle vigtige grunde til, hvorfor det er vigtigt at have en kriseplan:

 • Forberedelse: En kriseplan giver virksomheden mulighed for at være forberedt på forskellige scenarier og minimere skader og tab.
 • Effektivitet: Ved at have en kriseplan kan virksomheden handle hurtigt og effektivt under en krise, hvilket kan reducere negative konsekvenser og genoprette normal drift hurtigere.
 • Beskyttelse af omdømme: En krise kan have alvorlige konsekvenser for virksomhedens omdømme. En kriseplan hjælper med at sikre, at virksomheden kommunikerer klart og ærligt og håndterer situationen på en professionel måde.
 • Tryghed for medarbejdere: En kriseplan giver medarbejderne tryghed og klarhed om, hvordan de skal handle i en krisesituation.

Det er vigtigt at udarbejde en omfattende kriseplan, der passer til virksomhedens specifikke behov og risici.

Hvad skal en kriseplan indeholde?

En kriseplan er en vigtig vejledning, der hjælper virksomheder med at håndtere uforudsete situationer og minimere skader. Når du udarbejder en kriseplan, er det vigtigt at inkludere følgende elementer:

 • En liste over nøglekontaktpersoner og deres ansvarsområder, så alle ved, hvem de skal kontakte i tilfælde af en krise.
 • En klar beskrivelse af forskellige krisescenarier og de specifikke handlinger, der skal træffes i hver situation.
 • En oversigt over de ressourcer, der er tilgængelige under en krise, herunder personale, udstyr og faciliteter.
 • En kommunikationsstrategi, der definerer, hvordan virksomheden vil informere medarbejdere, interessenter og offentligheden.

Det er også en god idé at inkludere en øvelsesplan i din kriseplan. Dette giver mulighed for at teste og øve forskellige scenarier, så alle er forberedt, hvis en krise opstår. Husk, at en kriseplan skal være dynamisk og opdateres regelmæssigt for at sikre, at den er relevant og effektiv.

Hvordan kommunikerer man under en krise?

Klar og ærlig kommunikation er afgørende under en krise. Det er vigtigt at være åben og transparent over for medarbejdere, interessenter og offentligheden for at opretholde tillid og troværdighed.

En effektiv måde at sikre klar og ærlig kommunikation er ved at følge disse principper:

 • Vær proaktiv og informer hurtigt om situationen og de tiltag, der bliver taget.
 • Vær åben omkring konsekvenserne af krisen og de potentielle risici.
 • Lyt til bekymringer og spørgsmål fra medarbejdere og interessenter og besvar dem ærligt og rettidigt.

Tip: Undgå at skjule eller nedtone alvorlige problemer. Det kan skade virksomhedens omdømme og tillid hos medarbejdere og interessenter.

Ved at følge disse retningslinjer kan virksomheden opbygge en stærk kommunikationsstrategi, der hjælper med at håndtere krisen og minimere negative konsekvenser.

Hvordan informerer man medarbejdere og interessenter?

Når det kommer til at informere medarbejdere og interessenter under en krise, er det vigtigt at være åben og ærlig. Transparent kommunikation skaber tillid og sikrer, at alle er opdateret og informeret om situationen.

En effektiv måde at informere medarbejdere og interessenter er ved at anvende flere kommunikationskanaler. Dette kan omfatte e-mails, interne nyhedsbreve, opslag på intranettet og møder. Ved at bruge forskellige kanaler kan man sikre, at budskabet når ud til alle og at der er mulighed for dialog og spørgsmål.

Det er også vigtigt at have en klar og struktureret kommunikationsplan. Denne plan bør indeholde information om, hvem der er ansvarlig for kommunikationen, hvilke kanaler der skal anvendes, og hvornår og hvordan medarbejdere og interessenter skal informeres. En kommunikationsplan sikrer, at der er en koordineret og ensartet kommunikation under krisen.

For at sikre en effektiv kommunikation kan det være nyttigt at oprette en intern hotline eller et nødnummer, hvor medarbejdere og interessenter kan ringe for at få opdateringer og stille spørgsmål. Dette giver mulighed for hurtig og direkte kommunikation, hvilket er afgørende i en krisesituation.

Hvordan håndterer man medierne?

Når det kommer til at håndtere medierne under en krise, er det vigtigt at være proaktiv og transparent. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 • Forberedelse: Sørg for at have en liste over kontaktpersoner hos medierne, så du kan nå ud til dem hurtigt i tilfælde af en krise. Vær også opmærksom på, hvilke medier der er mest relevante for din virksomhed.
 • Pressemeddelelser: Udsend pressemeddelelser med opdateret information om krisen og de foranstaltninger, din virksomhed træffer. Vær ærlig og præcis i dine budskaber.
 • Pressekonferencer: Overvej at afholde pressekonferencer for at give medierne mulighed for at stille spørgsmål og få yderligere information. Vær forberedt på at håndtere forskellige typer af spørgsmål og vær ærlig i dine svar.

Tip: Vær altid opmærksom på medierne og reager hurtigt på eventuelle anmodninger om kommentarer eller interviews.

Håndtering af medierne under en krise kan være udfordrende, men ved at være proaktiv, transparent og ærlig kan du opbygge tillid og sikre, at din virksomheds budskaber når ud på en effektiv måde.

Kommunikationsbureauet Substantia i København har de seneste år rådgivet adskillige institutioner og virksomheder i medietræning.